Armenië

Veeteelt en job in een winkel

In 2009, op 20-jarige leeftijd, besliste Narine om haar broer achterna te reizen die op dat moment al enkele jaren in België verbleef. Maar kort na haar aankomst werd haar broer uitgewezen en was Narine op zichzelf aangewezen. Ze doorliep een asiel- en regularisatieprocedure en in 2012 kreeg ze haar dochter Angela.

Twee jaar later was het nog altijd niet gelukt om een langdurig wettelijke verblijfsvergunning te krijgen en de erkenningsprocedure voor de Belgische vader van haar dochtertje sleepte lang aan bij de rechtbank. Hierop besloot ze om terug te keren naar Armenië. Via haar sociaal assistent van het CAW Antwerpen kreeg ze informatie over de mogelijkheden binnen het vrijwilligeterugkeerprogramma. Een counselor van IOM Brussel kwam bij haar langs om de concrete situatie en haar noden bij terugkeer gedetailleerd in kaart te brengen.

Investering in het veeteeltbedrijf van de familie 

Begin december 2014 keerde Narine uiteindelijk terug naar Armenië, waar ze hartelijk ontvangen werd door haar ouders en broer. Omdat ze geen eigen woning had, trok ze bij haar ouders in. Daar woont ze nog steeds. Narine is blij dat ze nu hulp krijgt van haar ouders bij de opvoeding van Angela en vindt het vooral daarom een goede beslissing dat ze is teruggekeerd. Na aankomst nam ze contact op met IOM Yerevan met wie ze haar verdere toekomstplannen besprak. In eerste instantie wou Narine zelf een taxi aankopen om te verhuren, maar na overleg met haar familie en de IOM business counselor, besloot ze toch om te investeren in het veeteeltbedrijf van de familie. Volgens de IOM coördinator die het Micro-Entreprise Development (MED) project in Armenië coördineert, zijn investeringen in landbouw en kleine diensten het duurzaamst.

Bijbaantje in een winkel

Ondertussen heeft Narine werk gevonden in een groentewinkel waar ze zorgt voor het stockbeheer en onderhoud. Het is hard werken en het loon is niet hoog, maar op deze manier kan ze toch voorzien in de dagelijkse behoeften van zichzelf en haar dochter.

Narine is zeer blij met de steun die ze heeft gekregen van IOM Yerevan en Fedasil, en is ook dankbaar voor alle hulp die ze in België heeft gehad.
 

Bron: IOM