Vrijwillige terugkeer

België organiseert terugkeer op vrijwillige basis voor personen die niet over een verblijfsvergunning beschikken in België en die beslist hebben om terug te keren naar hun land van herkomst. Fedasil is de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het programma voor vrijwillige terugkeer vanuit België. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de terugkeerreis. De reis verloopt meestal per vliegtuig maar voor bepaalde bestemmingen, waaronder de Balkan, verloopt de terugkeer per bus.

Meer informatie op: www.fedasil.be/nl/vrijwillige-terugkeer

Een breed publiek

Het programma voor vrijwillige terugkeer is gericht aan alle personen die niet over een verblijfsvergunning beschikken in België, dit wil zeggen verzoekers om internationale bescherming tijdens hun procedure, uitgeprocedeerde verzoekers en vreemdelingen die illegaal in het land zijn en nooit internationale bescherming hebben aangevraagd. Het gaat vaak om migranten die België moeten of willen verlaten, maar niet over de financiële of logistieke middelen beschikken om dit te doen.

Een vrije beslissing

De terugkeer gebeurt op vrijwillige basis: de persoon neemt zelf de beslissing om terug te keren. Bovendien is de persoon, nadat hij de aanvraag heeft ingediend, altijd vrij om terug te komen op zijn beslissing en niet te vertrekken. Hierin verschilt vrijwillige terugkeer van de gedwongen terugkeer die onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Vreemdelingenzaken valt.

Een toegankelijk programma

Het programma heeft als doel toegankelijk te zijn: ongeacht de situatie van de persoon, kan deze op elk moment vrij vertrekken en moet dus rekening gehouden worden met zijn of haar beslissing. Hiervoor beschikt Fedasil over een groot netwerk van organisaties die in staat zijn om de personen te informeren en voor te bereiden voor hun vrijwillige terugkeer.

Begeleiding bij de re-integratie

Het programma voor vrijwillige terugkeer kan ook steun omvatten bij de re-integratie in het land van herkomst. Dergelijke steun geeft garantie voor een realistische terugkeer: alles wordt in het werk gesteld om de zaken voor de teruggekeerde persoon te vereenvoudigen en om hem of haar te begeleiden tijdens het eerste jaar van de terugkeer. Voor de opzet van re-integratieprojecten werkt Fedasil samen met twee organisaties die kunnen rekenen op een wereldwijd partnernetwerk: Caritas en IOM.

caritas.png