Kosovo

Terugkeer van een kwetsbare familie

Medische behoeften, een woning opknappen, administratieve ondersteuning... De familie Miftari is teruggekeerd naar Kosovo en kreeg hulp op maat.

Vader en moeder Miftari en hun drie kinderen waren gevlucht voor de moeilijke leefomstandigheden in Kosovo en kwamen in 2015 in België aan. Ze dienden er twee asielaanvragen in, die alle twee verworpen werden. Aangezien ze geen toekomstperspectieven hadden in België, koos de familie ervoor om vrijwillig terug te keren naar Kosovo. Hun vertrek werd voorbereid in het opvangcentrum van Poelkapelle.

Een kwetsbare situatie

De re-integratiesteun voor Balkanlanden, waar Kosovo toe behoort, is beperkt. Omdat de familie Miftari kwetsbaar was op verschillende vlakken, heeft onze IOM-partner verschillende pistes onderzocht om hun re-integratie te verzekeren.

De prioriteit was om het woningprobleem zo snel mogelijk aan te pakken: hun huis was tijdens de oorlog vernield en ze hebben lange tijd in een leegstaande woning van een buur gewoond. Het bureau van IOM in Kosovo organiseerde daarom voor hen bezoeken bij verschillende meubelhandelaars om hun nieuwe woonst in te kleden. 

Ook de gezondheid van twee van de kinderen moesten in Kosovo opgevolgd worden. Daarom werden regelmatig doktersbezoeken voor hen gepland.

Hulp bij de administratieve stappen

De familie deed ook een beroep op de specifieke ondersteuning voor administratieve stappen die bestaat voor de Balkanlanden. Het bureau van het IOM in Kosovo hielp hen om identiteitsdocumenten te krijgen, om hen in te schrijven bij de gemeente en in een jobkantoor, om de kinderen in te schrijven op school enz.

De vader van de familie kreeg individuele consultaties waar werd bekeken welk soort job bij zijn profiel paste. Daarbij overwogen ze verschillende opties, zowel zoeken naar werk bij een werkgever als zelfstandig aan de slag gaan.

Na een moeilijke start is de algemene situatie van de familie al veel verbeterd, vooral dankzij de hulp van IOM Kosovo.
 

Bron: IOM