Copyright IOM 2019
Braziliƫ

Terugkeer van een aanstaande jonge moeder

Nadat ze op minderjarige leeftijd zwanger werd, keerde Ana terug naar Brazilië om er te bevallen en haar opleiding verder te zetten. Met de hulp van haar familie en de re-integratiesteun voor kwetsbare personen, kreeg ze haar leven weer op de rails.

ONDERSTEUNING TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

Ana was 4 jaar toen ze met haar moeder in België toekwam. Op 14- jarige leeftijd werd Ana zwanger, ze besliste om de baby te houden. Wegens de familiale situatie en omdat haar moeder geen stabiel inkomen had, nam ze samen met haar moeder de beslissing om terug te keren naar Brazilië om er bij haar vader en grootmoeder te gaan wonen. Zij zouden kunnen helpen bij de opvoeding van haar kind. Ondanks de moeilijke beslissing – ze was immers in België opgegroeid – besefte Ana dat dit het beste voor haar was.

Begin 2018 bezochten Ana en haar moeder Solidarité Socialiste – partner van IOM in Brussel – om een vrijwillige terugkeer aan te vragen. Bij een ontmoeting met een consulent van IOM, werd duidelijk dat Ana’s bezorgdheid hoofdzakelijk uitging naar de opvolging van haar zwangerschap, de bevalling en de basisbehoeften van de baby na de geboorte. Omdat Ana al 10 jaar in België verbleef, kwam ook de taal aan bod. Ana sprak wel Portugees, maar kon het niet goed schrijven.

De terugkeer van Ana werd zo snel mogelijk georganiseerd, zodat ze nog zou kunnen reizen en bevallen in Brazilië. Gezien haar leeftijd en haar situatie, begeleidde een consulent van IOM Ana tijdens de reis.

UITGAVEN VOOR DE BEVALLING

Bij aankomst in Brazilië, wachtte Ana’s familie haar op in de luchthaven. Enkele dagen na haar terugkeer contacteerde Ana’s vader het kantoor van IOM in Brasilia over de re-integratiesteun. Omdat de noden van Ana duidelijk waren, konden ze snel knopen doorhakken: de steun zou gaan naar de medische kosten van de zwangerschap en de bevalling. Ze kochten er ook een babystoel en een kinderwagen mee. Vervolgens bleek dat Ana tandheelkundige zorg nodig had, met de resterende steun dekte ze een deel van deze kosten.

Ana is erg dankbaar voor de steun die ze kreeg. Ze kon bevallen in een privéziekenhuis, waardoor haar zwangerschap makkelijker verliep en ze zich minder zorgen maakte.

« MIJN SECUNDAIR AFMAKEN »

Een jaar na haar terugkeer gaat het goed met Ana en haar dochter, ook al is ze alleenstaande moeder. Haar re-integratie is geslaagd. Ze krijgt veel steun van haar familie en vrienden bij de opvoeding van haar dochter en recent heeft ze haar studies kunnen hervatten. Zowel Ana als haar dochter zijn ingeschreven in het publieke gezondheidssysteem, voor het geval zij hier een beroep op moeten doen.

Ana: « Ik wil heel graag mijn middelbare school afmaken en naar de universiteit gaan. Dankzij mijn familie heb ik de nodige financiële en emotionele steun om dit te realiseren en om het gewicht van een jonge moeder te zijn, te verlichten. »

 

Bron : IOM
Deze getuigenis is verkregen met het akkoord van Ana’s familie, gezien zij nog minderjarig is.