Mali

Kippenboerderij

Na een verblijf van meerdere jaren in België, keerde Mamadou terug naar zijn thuisland Mali toen zij vader er overleed.

Mamadou kwam in 2010 toe in België en deed een verzoek om internationale bescherming. Tijdens zijn verblijf hier volgde hij taalcursussen en een opleiding tot lasser. Toen zijn vader in Mali overleed, koos Mamadou ervoor om terug te keren naar zijn herkomstland. Hij nam contact op met het terugkeerloket van Fedasil in Brussel. Samen met een medewerker van IOM bekeek Mamadou vervolgens wat zijn mogelijkheden waren na terugkeer.

Kippenboerderij

Eind 2015 kwam Mamadou toe in Bamako. Hij wilde er een kippenboerderij opstarten met de hulp van IOM. Dit leek hem een goede keuze omdat hij met beperkte middelen al kon starten en snel inkomsten zou hebben. Bovendien had zijn familie ervaring in deze sector. Zo kon hij ook zijn naasten betrekken in het project.

Naast zijn kippenboerderij, wilde Mamadou zijn kennis als lasser toepassen in de praktijk. Hij investeerde in materiaal zodat mensen hem konden inhuren. Dit liet hem toe om beide jobs te combineren. Zo kon hij ervaring opdoen als lasser, in de hoop zich volledig hierop te kunnen toeleggen na verloop van tijd.

Familiebedrijf

Twee jaren na zijn terugkeer bezorgt zijn kippenboerderij werk aan meerdere familieleden. Mamadou werkt nog steeds als lasser op bouwwerven. Hij heeft zijn bedrijf tot nu toe niet kunnen uitbreiden, maar denkt hier nog steeds over na. Terugkeren naar Europa maakt geen deel uit van zijn plan, maar hij hoopt zijn kinderen later naar Europa te sturen opdat ze er kunnen studeren.

 

Bron: IOM