Georgië

Coronavirus: een mogelijke terugkeer

De coronacrisis brak net uit op het moment dat de familie van Aleksander zou terugkeren naar Georgië. Er werden oplossingen gevonden om hun terugkeer mogelijk te maken. 

Aleksander, zijn vrouw en hun kinderen kwamen in 2018 in Frankrijk aan. Na meer dan een jaar wachten werd hun asielaanvraag geweigerd. Ze beslisten toen om asiel aan te vragen in België, wat niet mogelijk was volgens de Dublinprocedure. Maar in de plaats van verplicht naar Frankrijk te gaan,  hebben ze een beroep gedaan op het programma voor vrijwillige terugkeer.

In het opvangcentrum van Fedasil in Deurne waar de familie verbleef werd de terugkeer voorbereid. Caritas International België ontmoette hen om hun behoeften te bekijken en te onderzoeken hoe de re-integratiesteun zo correct mogelijk kon worden gebruikt.

Quarantaine

De familie van Aleksander keerde terug naar Georgië in volle lockdown. Een vlucht organiseren was heel moeilijk in die periode maar er werden plaatsen gevonden op een humanitaire vlucht vanuit Amsterdam.

Omwille van de Covid-maatregelen was de familie verplicht in quarantaine te gaan bij haar aankomst in Tbilisi. Gedurende twee weken mochten ze hun hotelkamer niet verlaten. Pas na 15 dagen konden ze vertrekken uit Tbilisi om naar hun dorp terug te keren en hun familie en kennissen terug te zien.

Een dak boven hun hoofd

Tijdens hun afwezigheid was het huis van Aleksander en zijn gezin volledig geplunderd. De prioriteit was dus om zo snel mogelijk opnieuw een dak boven het hoofd te hebben. Daarom kregen ze steun voor de renovatie van hun huis.

Omwille van de strikte gezondheidsmaatregelen in Georgië, was het niet eenvoudig om materiaal aan te kopen voor de renovatiewerken. Ze slaagden er toch in om snel nieuwe leidingen te leggen en de vensters te herstellen. Dat was niet mogelijk geweest zonder te hulp van buren en de rest van de gemeenschap.

De medewerkers van Caritas Georgië waren er ook om samen naar oplossingen te zoeken. Ondanks de gezondheidsmaatregelen konden ze bij hun aankomst een ontmoeting organiseren om onmiddellijk een deel van het budget vrij te maken. Ze volgen onder meer de re-integratie op, meer bepaald op medisch vlak.

Aangepaste medische steun

De gezondheid van Aleksander is niet goed: hij heeft diabetes en problemen aan zijn heup en hart. Een specifiek budget voor medische verzorging (AMAAR* steun) werd hem toegekend. Zo kan hij de nodige medicatie kopen. De aankoop van een rolstoel en sessies kinesitherapie zijn ook voorzien maar uitgesteld omwille van Covid-19.

De herstellingen aan hun huis duren langer dan voorzien en de familie heeft nog geen inkomsten uit een beroepsactiviteit. Het idee om een deel van de steun te gebruiken om te starten als taxichauffeur of als winkelier blijft wel bestaan.

 

*Adapted Medical Assistance After Return

Bron: Caritas International