Privacy, copyright en disclaimer

Privacy

Deze verklaring omschrijft hoe Fedasil omgaat met de persoonsgegevens bij het gebruik van de websites waarvoor Fedasil verantwoordelijk is.

Verwerking van persoonsgegevens

De Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kende bepaalde rechten toe met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Dit zijn allemaal gegevens die het mogelijk maken een persoon direct of indirect te identificeren. Persoonsgegevens vallen nu ook onder de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), (EU) Verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Fedasil is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verzameld zijn op de websites www.fedasil.be en www.vrijwilligeterugkeer.be. Door deze sites te raadplegen, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt kunnen worden in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring.

Wanneer u persoonsgegevens vermeldt op de website van Fedasil, bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen of door u in te schrijven voor een nieuwsbrief, zullen uw gegevens alleen worden gebruikt voor de beoogde doeleinden en om zo goed mogelijk te reageren op uw vraag. Wij delen deze informatie nooit met derden.

Fedasil maakt alleen gebruik van cookies die een laag risico inhouden voor de bezoekers van onze websites. Deze cookies worden gebruikt om de taalkeuze te onthouden en om anoniem gebruikersstatistieken te genereren.

Rechten van de betrokkene

De algemene verordening over de gegevensbescherming kent aan elke burger precieze rechten toe inzake de controle op de eigen persoonsgegevens. Elke burger beschikt over de volgende rechten:

  • De informatie en de toegang tot de persoonsgegevens, het recht om er een kopie van te verkrijgen;
  • De verbetering van zijn persoonsgegevens die niet correct zijn en het wissen van de gegevens met een persoonskarakter;
  • Een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
  • Het neerleggen van een bezwaar tegen de geautomatiseerde beslissingsname en profilering;
  • De overdraagbaarheid van gegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen bij Fedasil door uw vragen te richten aan het adres privacy@fedasil.be of via het contactformulier. We zullen uw vragen binnen de maand beantwoorden.

Maatregelen voor de gegevensbescherming

Fedasil stelt alles in het werk om de beveiliging van de gegevens waarvoor zij verantwoordelijk is te garanderen. In geval van geschil kunnen de klachten gericht worden aan de afgevaardigde gegevensbescherming van Fedasil via het e-mailadres dpo@fedasil.be of de Belgische lokale overheid die verantwoordelijk is voor de toepassing van de gegevensbescherming.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact(at)apd-gba.be
 

Copyright

Foto's: de rechten op de foto's op www.vrijwilligeterugkeer.be zijn eigendom van Fedasil, tenzij anders vermeld.

Tekst: tenzij anders vermeld is de informatie op www.vrijwilligeterugkeer.be vrij van rechten.

Reproductie: persoonlijk gebruik van de informatie (tekst en foto's) is kosteloos en toegestaan mits de bron wordt vermeld: "informatie afkomstig van www.vrijwilligeterugkeer.be, de website van Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) voor vrijwillige terugkeer".
 

Disclaimer

Kwaliteitszorg: Fedasil besteedt de grootste zorg aan de informatie die op www.vrijwilligeterugkeer.be verschijnt. Als de informatie op www.vrijwilligeterugkeer.be onjuistheden zou bevatten, dan levert Fedasil de grootst mogelijke inspanning om die zo snel mogelijk recht te zetten.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Fedasil kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou ontstaan uit de informatie op www.vrijwilligeterugkeer.be.