Steun voor kwetsbare groepen

27/06/2018

Medische problematiek, minderjarigen, gezinnen… Het programma vrijwillige terugkeer voorziet re-integratiesteun op maat voor specifieke doelgroepen die zich in een zeer kwetsbare situatie bevinden.

Personen met een complex medisch dossier, slachtoffers van mensenhandel of (ex-)niet-begeleide minderjarigen krijgen extra steun in het kader van hun vrijwillige terugkeer. Gezinnen met kinderen worden ook beschouwd als een specifieke groep: zij krijgen aangepaste begeleiding voor de kinderen en aanvullende re-integratiesteun.

Medische ondersteuning op maat

Bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst is gepersonaliseerde medische ondersteuning mogelijk. Het project AMAAR (Adapted Medical Assistance After Return) biedt extra ondersteuning aan mensen met een complexe medische problematiek, voor wie het algemeen programma van vrijwillige terugkeer niet volstaat voor een duurzame re-integratie in het land van herkomst. De ondersteuning is op maat en wordt berekend op basis van de reële medische noden van de migrant in het land van herkomst. Deze ondersteuning wordt voorzien voor een periode van 6 maand.

Lees hier het verhaal van dhr. Bah: bij zijn terugkeer naar Guinea met een ernstige ziekte, kreeg hij medische ondersteuning op maat.

Specifieke aanpak voor families met kinderen

Het gebeurt regelmatig dat gezinnen met kinderen vrijwillig terugkeren naar hun land. Om de kinderen te helpen om zich voor te bereiden op hun vertrek uit België ontwikkelde Fedasil een nieuwe begeleidingsmethode.
Deze aanpak bestaat onder andere uit een doeboek dat werd opgesteld in samenwerking met UGent en de stad Gent. Als de ouders akkoord gaan, geeft de maatschappelijk werker het boekje aan de kinderen tussen 6 en 12 jaar. Deze kunnen hierin schrijven, tekenen, foto’s kleven… om zich later België en hun school en vriendjes te herinneren en ook om beter voorbereid te zijn op de dag van het vertrek en op de aankomst in hun thuisland. Deze methode zal eerst toegepast worden in enkele opvangcentra maar het doel is om het boekje tegen volgend jaar ook breder te gebruiken. Geïnteresseerde organisaties kunnen het doeboek bestellen via het contactformulier.

Ontdek het verhaal van de familie Miftari: medische behoeften, een woning opknappen, administratieve ondersteuning... de familie is teruggekeerd naar Kosovo en kreeg hulp op maat.