Europees terugkeernetwerk

16/05/2019

Fedasil maakt deel uit van een Europees netwerk voor terugkeer: ERRIN. Het European Return and Re-integration Network (ERRIN) wilt terugkeer en re-integratie van migranten faciliteren.

WERKING ERRIN

In juni 2018 richtten enkele Europese landen ERRIN op. Dit netwerk wil de samenwerking tussen landen verbeteren, gezamenlijke acties mogelijk maken en innovatieve oplossingen uitwerken. Het werkt op deze manier mee toe naar een efficiënter terugkeerproces en een kwaliteitsvolle ondersteuning van terugkeerders in hun herkomstland. Concreet doet het dit door:
• Gemeenschappelijke re-integratiediensten aan te kopen in herkomstlanden
• Tools te ontwikkelen voor terugkeercounseling voor vertrek
• Innovatieve ideeën voor re-integratie te verkennen
• Oplossingen te zoeken voor kwetsbare doelgroepen
• Kennis te verzamelen

BETROKKEN LANDEN EN RE-INTEGRATIEPARTNERS

ERRIN wil samenwerking tussen verschillende Europese landen vergemakkelijken. Momenteel telt het netwerk 15 deelnemende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,  Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Ook de Europese Commissie en FRONTEX (Europees Grens- en kustwachtagentschap) zijn lid.
Naast de leden van ERRIN, heeft het netwerk banden met 16 herkomstlanden waar zij re-integratiesteun aanbieden via lokale dienstverleners. Hiervoor werkt ERRIN ook samen met een van Fedasils re-integratiepartners: Caritas.

Meer informatie? www.returnnetwork.eu