Vrijwillige terugkeer gaat vaak samen met een re-integratieproject in het land van herkomst. Opstarten van een microbusiness, ondersteuning bij het zoeken naar een job, opleiding, renovatie van een woning, medische steun... er zijn vele projecten en aangepast aan de persoonlijke situatie van iedereen. Hieronder vindt u de verhalen van personen die teruggekeerd zijn naar hun land van herkomst.

Steun bij de re-integratie gebeurt door Caritas International of de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Andere verhalen