Libanon

Terugkeerverhaal Jawad

Hoop op een beter leven deed Jawad van Libanon naar Europa komen. De schulden die hij in zijn thuisland had samen met de problemen die hieruit voortkwamen wilde hij achterlaten.

In november 2017 vroeg hij in België asiel aan. Deze aanvraag leidde tot een negatieve beslissing. Al snel besefte Jawad dat het leven hier niet vanzelfsprekend is, onder andere door de taal en het gemis van zijn familie. Hij nam daarop de beslissing om terug te keren naar Libanon. Het Adviescentrum Migratie in Antwerpen verwees hem door naar IOM. Tijdens een gesprek met IOM bleek dat Jawad ervaring had met automechaniek. Zijn re-integratie project zou hier dan ook op inzetten.

Een nieuwe start

Enkele dagen na zijn terugkeer in februari 2018 nam Jawad contact op met IOM in Beirut. Naarmate de begeleidingssessies van IOM vorderden, werd zijn toekomstplan concreter. Zijn eigen middelen en de steun van IOM waren echter niet toereikend om een zaak te starten. Met hulp van zijn familie kon hij investeren in een partnerschap samen met zijn neef om olie te verkopen.

Aangezien Jawad nog niet uit de schulden is, is op eigen benen staan niet vanzelfsprekend. Hij rekent op hulp van zijn familie. Op termijn hoopt hij zijn onderneming te kunnen uitbouwen en zelfstandig te zijn.

De steun die Jawad ontving van IOM en partners bezorgden hem wel een nieuwe start in zijn thuisland.

 

Bron: IOM